שיעורים נוספים
ערב הפרשת חלה עם הרבנית רחל בזק
שידור זום מיוחד עם אורחים מפתיעים
ר"ח חשוון

כאן אפשר לשים גם טקסט אם רוצים