סגולה להצלה מכל צרה מהחיד"א – "ויהי בנסוע הארון"
כתב מרן החיד”א זצ”ל שכל מי שאומר פסוק “ויהי בנסוע וגו’” בכל יום ומכוין כסדר הזה לא יוזק כל היום, אף שיהיה במקום סכנה, והודפס על פי בקשת הרב מרדכי אליהו זצ”ל.

מוזמנים לצפות בסרטון שמסביר כיצד קוראים את הפסוק על פי הסגולה המיוחדת:

לקבלת המתנה מלאו פרטיכם בטופס